360 graden Feedback

360° Feedback

Op basis van de organisatie gedefinieerde kerncompetenties en rolcompetenties maken we een 360° op maat van uw organisatie.

Vervolgens wordt feedback verzameld van de leidinggevende, peers, ondergeschikten, interne - externe klanten, familieleden, ...

Van iedere deelnemer wordt een rapport gemaakt. De outcome van deze verschillende rapporten wordt vervolgens in groep teruggekoppeld (groepscoaching proces)

    Een coachgroep bestaat minimaal uit 4 personen, maximaal 6 (niet noodzakelijk hetzelfde team, dezelfde organisatie, wel soortgelijke context & verantwoordelijkheden).