Case management

Casemanagement

Wat is casemanagement?

Casemanagement biedt bedrijven de mogelijkheid om diverse problemen en uitdagingen aan te pakken door middel van persoonlijke en op maat gemaakte begeleiding. Bij TWEG betekent dit dat onze verantwoordelijke, Ann, naar een bedrijf komt om 1-op-1 gesprekken te voeren met medewerkers en leidinggevenden. Dit helpt bij het oplossen van uiteenlopende casussen, gaande van stressmanagement en conflictbemiddeling tot loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei. `

Voordelen van on-site bezoeken:

 • Geen verplaatsing nodig: leidinggevenden en medewerkers hoeven zich niet langer te verplaatsen. Ann is dan bijvoorbeeld elke week een halve dag on-site aanwezig, wat het makkelijker maakt om zonder drempels hulp te zoeken.
 • Directe ondersteuningen: door de fysieke aanwezigheid, kunnen problemen sneller en effectiever worden aangepakt.
 • Vertrouwelijke gesprekken: TWEG biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin medewerkers en leidinggevenden vrijuit kunnen spreken over hun zorgen en de problematieken die zich voordoen.
 • Op maat gemaakte oplossingen: iedere case wordt individueel benaderd en krijgt een specifieke aanpak. De oplossingen worden afgestemd op de specifieke behoeften en omstandigheden van medewerker en organisatie.

Hoe werkt het?

 • Planning: TWEG biedt een vast moment in doorheen de week. Op dit tijdstip zal Ann fysiek aanwezig zijn op het bedrijf.
 • Gesprekken: medewerkers en leidinggevenden kunnen zowel op voorhand aangeven dat ze begeleiding nodig hebben, maar er is ook de mogelijkheid om eens snel binnen te wandelen om iets aan te kaarten of toelichting te vragen.
 • Analyse en advies: tijdens deze gesprekken worden de problemen en uitdagingen gesproken, waarna er onmiddellijk advies en ondersteuning verleend wordt.
 • Opvolging: indien nodig, wordt er een vervolgafspraak gepland om voortgang te monitoren en verder ondersteuning te verlenen.

Voor wie is het geschikt?

Dit programma is ideaal voor bedrijven die:

 • Een laagdrempelige oplossing zoeken voor het bieden van ondersteuning aan hun medewerkers.
 • De verplaatsingsnood van hun leidinggevenden willen beperken.
 • De productiviteit en het welzijn van hun medewerkers willen verbeteren door tijdig in te grijpen bij problemen.

Waarom kiezen voor TWEG?

 • Ervaring: Ann heeft jarenlange ervaring in casemanagement en het bieden van ondersteuning met de aangekaarte thematiek.
 • Persoonlijke benadering: Ann haar aanpak is persoonlijk en gericht op het creëren van een duurzame oplossing.
 • Toegankelijkheid: Door on-site aanwezig te zijn, maakt Ann het toegankelijker voor medewerkers om hulp te zoeken zonder drempels. Niet enkel fysieke toegankelijkheid maar ook mentale toegankelijkheid is bij Ann van toepassing. Ze hanteert een stijl waarbij iedereen open kan praten over wat er zich voordoet.