Tijd voor actie op vlak van welzijn in jouw organisatie?

Verhoog retentie en verlaag ziekteverzuim door een welzijnsbeleid dat werkt

Interim management welzijn

Hoe is het gesteld met het welzijn van jouw medewerkers? Wat zijn de meest voorkomende probleempunten en risico’s? Zijn er significante verschillen tussen de verschillende teams? De TWEG-welzijnspartner @ interim ontzorgt jouw HR team / directie op vlak van welzijn.

Interim management welzijn: kennis en ervaring zonder zoeken

Een TWEG coach met expertise in veerkracht, werkhervatting, HR is op afroep aanwezig in jouw organisatie. I.f.v. jullie noden kunnen diverse projecten worden opgenomen.

  • Adviseren, preventieve voorstellen, ondersteunen en coachen van collega’s, teams en leidinggevenden op vlak van (mentaal) welzijn, stress/uitval laag en onder controle te houden en re-integratie na langdurige afwezigheid. Antwoorden geven op vragen rond de welzijnswetgeving, stress, ziekteverzuim en re-integratie.
  • Uitwerken (met HR en directie) van een welzijnsbeleid uit, vanuit voelding met de organisatie, het opvangen van signalen en het bieden van een luisterend oor waar nodig. Geven van advies, inzetten op preventie, en zorgen voor de nodige updates aan bedrijfsprocedures en opzetten van concrete acties op om het psychosociaal welzijn te verhogen.
  • Opzetten en bijhouden van een veerkracht dashboard
  • Organiseren van metingen en/of andere tool afname en interpretatie van resultaten/acties (welzijnsbevraging)
  • SPOC voor leidinggevenden en/of medewerkers
  • Veerkracht / stress sensibilisering campagne opzetten aan de hand van visuals, emails, Intranet
  • Advies & preventieve voorstellen: om in de toekomst stress / uitval laag en onder controle te houden op het niveau van de gehele organisatie
  • ...

Waarom kiezen voor TWEG ?

De wereld verandert als een sneltrein. Soms heb je tijdelijk nood aan extra resources in afwachting van een definitieve invulling of omdat je een specifiek welzijnsproject binnen je bedrijf hebt lopen waarvoor specifieke kennis en ervaring vereist. Bij ons kan je terecht voor een vlotte en persoonlijke service.

Wat houdt Interim management bij TWEG in?

Snelheid en kennis van zaken is een cruciale factor. We hebben een sterk netwerk binnen het terrein van welzijn, welke we door de jaren heen hebben opgebouwd. Hierdoor kunnen we snel schakelen zonder in te boeten op kwaliteit. We positioneren ons niet als CV brokers maar als een organisatie waarbinnen we onze welzijnspartners kennen en met hen op regelmatige tijdstippen intervisiemomenten opzetten, waarin kennis- en expertise deling centraal staat.

TWEG welzijnspartners @ interim ontzorgen je graag

Vul het formulier in en we contacteren je zo snel mogelijk.