Intern loopbaanperspectief bij reorganisatie en/of re-integratie

Hou jouw medewerkers dichtbij maar toch in beweging

Intern Loopbaanperspectief

Vroeger werkten medewerkers een leven lang voor dezelfde werkgever. Vandaag de dag ziet een loopbaan er helemaal anders uit. Werknemers werken langer (door de verhoogde wettelijke pensioenleeftijd). De mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt toe, mensen veranderen m.a.w. sneller van job. Daarnaast worden we geconfronteerd met de digitalisering en het Nieuwe Normaal.

Het is niet evident om in dit snel veranderende loopbaanlandschap een duurzame loopbaan na te streven.

Bedrijven moeten inzetten op loopbaanbeleid waarbij werknemers begeleid worden om hun loopbaan flexibel in te vullen i.f.v. hun drijfveren, talenten en werk/privé balans. Bedrijven die erin slagen duurzaam loopbaanbeleid waar te maken door deze te verankeren via hun bedrijfscultuur hebben een stap voor. Communicatie speelt een cruciale rol bij het responsabilseren van de eigen medewerkers.

Op die manier voorkomen bedrijven dat werknemers vastroesten in hun job & ziek worden. Of omgekeerd: gericht investeren in duurzaam loopbaanbeleid rendeert. Let wel: het is altijd een én én verhaal. De hoeksteen van elk succesvol loopbaanbeleid blijft immers de directe leidinggevende.

Jobcoaching is ook het fundament tijdens interne reorganisatie (wie hoort thuis in welke job) of is een stap bij een reintegratietraject. Vaak willen medewerkers in dat geval wel terug naar de huidige werkgever maar in een andere rol met een andere "werkbelasting". Jobcoaches met kennis van zaken over het re-itegratieproces spelen hierin een grote rol.

Wat?

Een TWEG-coach begeleid medewerkers die behoefte hebben aan een ander loopbaanperspectief.

Deze interne jobcoaching kan ervoor zorgen dat een medewerker in het bedrijf blijft en het nieuwe perspectief niet zoekt in een ander bedrijf. Het stimuleert een open cultuur en nodigt uit tot creatief nadenken hoe medewerkers kunnen ingezet worden vanuit hun loyaliteit, competenties en behoeften.

Dergelijk traject kan zowel online, on site of buiten en bestaat uit een intake – verdiepings- en -synthesefase. De medewerker werkt tijdens dit traject aan zijn/haar persoonlijk ontwikkelplan (POP) waardoor begeleiding ook resulteert in concrete acties.

Op die manier voorkomen bedrijven dat werknemers apatisch worden in hun job of hun veerkracht verliezen.

Waarom ?

Als interne jobcoach zijn we neutrale externe sparring coach voor uw medewerker. U benadrukt naast neutraliteit ook expertise door dit proces bij een externe partner neer te leggen. Het proces nodigt ook uit tot creatief denken hoe bepaalde loopbaanperspectieven vorm te geven (thinking out of the box). In coaching taal benoemen we dat als "perspectief verruiming".

Onze begeleidingen zorgen ervoor dat medewerkers met volle "goesting" aan de slag blijven (minder absenteisme dus). Naargelang de loopbaanvraag wordt effectief actie ondernomen, waar dat zonder ons vaak blijft liggen. De ene gaat een bijkomende opleiding volgen. Andere gaan intern van job roteren en/of durven eindelijk hun leidinggevende aanspreken. Zelf in de spiegel kijken hoort er ook steeds bij

Concrete meerwaarde om samen te werken met een externe TWEG-coach :

  • De medewerker kan afstand nemen van zijn concrete werksituatie
  • De medewerker ervaart veiligheid om vrijuit te kunnen spreken.
  • De begeleiding vraagt specifieke competenties van de persoon die het begeleidt.

Drie voordelen van TWEG