Interne jobcoaching

Stimuleer talent development en interne mobiliteit

Interne jobcoaching

Wat?

Een TWEG-coach begeleid medewerkers die behoefte hebben aan een ander loopbaanperspectief.

Deze interne jobcoaching kan ervoor zorgen dat een medewerker in het bedrijf blijft en het nieuwe perspectief niet zoekt in een ander bedrijf. Het stimuleert een open cultuur en nodigt uit tot creatief nadenken hoe medewerkers kunnen ingezet worden vanuit hun loyaliteit, competenties en behoeften.

Dergelijk traject kan zowel online, on site of buiten en bestaat uit een intake – verdiepings- en -synthesefase. De medewerker werkt tijdens dit traject aan zijn/haar persoonlijk ontwikkelplan (POP) waardoor begeleiding ook resulteert in concrete acties.

Op die manier voorkomen bedrijven dat werknemers apatisch worden in hun job of hun veerkracht verliezen.


Waarom ?

Als interne jobcoach zijn we neutrale externe sparring coach voor uw medewerker. U benadrukt naast neutraliteit ook expertise door dit proces bij een externe partner neer te leggen. Het proces nodigt ook uit tot creatief denken hoe bepaalde loopbaanperspectieven vorm te geven (thinking out of the box). In coaching taal benoemen we dat als "perspectief verruiming".

Onze begeleidingen zorgen ervoor dat medewerkers met volle "goesting" aan de slag blijven (minder absenteisme dus). Naargelang de loopbaanvraag wordt effectief actie ondernomen, waar dat zonder ons vaak blijft liggen. De ene gaat een bijkomende opleiding volgen. Andere gaan intern van job roteren en/of durven eindelijk hun leidinggevende aanspreken. Zelf in de spiegel kijken hoort er ook steeds bij

Concrete meerwaarde om samen te werken met een externe TWEG-coach :

  • De medewerker kan afstand nemen van zijn concrete werksituatie
  • De medewerker ervaart veiligheid om vrijuit te kunnen spreken.
  • De begeleiding vraagt specifieke competenties van de persoon die het begeleidt.

"Toen ik na 24 jaar in de bouwsector vastzat en verschillende vragen had hoe het nu verder moest, zette ik de stap naar loopbaanbegeleiding. Het was om terug stil te staan bij de kern en mijn kwaliteiten en talenten terug te zien. De bevestiging dat de bouwsector mijn ding is maar een andere doelgroep en thema een nieuwe professionele uitdaging vormen. Intussen ben ik aan het kijken om intern door te schuiven, hierbij gesteund door HR en leidinggevende."

Anoniem

TWEG heeft de skills in huis om als interne jobcoach voor uw bedrijf te werken. TWEG is immers een door de VDAB erkend loopbaancentrum.