Leiderschap Charter

Leiderschap Charter

Een leiderschapscharter is een engagement dat de leiders/leidinggevenden binnen een organisatie nemen naar de medewerkers toe, naar hun team toe.
Het leunt aan bij de cultuur, de waarden en de strategie van het bedrijf.

De impact van een leiderschapscharter laat zich voelen op verschillende domeinen :

  • Het is verankerd in de strategie van het bedrijf, waardoor alle neuzen in dezelfde richting staan.
  • Het is een uniforme manier van leidinggeven.
  • Het zorgt voor duidelijkheid in de aansturing van medewerkers.
  • Leidinggevenden weten wat er van hen verwacht wordt.
  • Het ondersteunt de inwerking van nieuwe leidinggevenden.
  • Het is een hefboom in cultuurverandering.
  • Het is ontworpen om de gewenste resultaten te stimuleren.

Het leiderschapscharter wordt op maat uitgewerkt met betrokkenheid van de leidinggevenden in jouw bedrijf onder begeleiding van een ervaren TWEG-coach.