Tijd voor actie op vlak van welzijn in jouw organisatie?

Laat je stimuleren en uitdagen, finetune je beleid en optimaliseer je werking

Managementondersteuning

Hoe is het gesteld met het welzijn van jouw medewerkers? Wat zijn de meest voorkomende probleempunten en risico’s? Zijn er significante verschillen tussen de verschillende teams? Welke verbeterprojecten kun je opzetten?

Kennis en ervaring zonder zoeken

TWEG ondersteunt je gaande van analyses, aanbevelingen tot het concretiseren (met HR & directie) van een welzijnsbeleid, vanuit voelding met de organisatie.

 • Hoe kan je het stressniveau binnen je organisatie en op individueel niveau onder controle houden?
 • Hoe kan je je medewerkers begeleiden in hun loopbaan zodat ze zich goed voelen en optimaal presteren?
 • Hoe zet je je medewerkers best in, rekening houdend met hun capaciteiten en beperkingen?

Deze vraagstukken helpt TWEG graag samen met jou en je medewerkers oplossen.

Het traject doorloopt doorgaans verschillende fases:

 • Analyse: de TWEG consultant analyseert op een objectieve manier de factoren die impact hebben op werkbaar werk (o.a. leiderschapsstijl, motivatie, ontwikkelklimaat, stresslevel… ).
 • Rapport schrijven: de TWEG consultant maakt een concreet verslag op met actiepunten waarmee je verder aan de slag kan.
 • Actie-fase: de TWEG consultant zorgt voor verdere begeleiding bij de implementatie van de actiepunten.

Voorbeelden van acties

 • Zorgen voor de nodige updates aan bedrijfsprocedures
 • Antwoorden geven op vragen rond de welzijnswetgeving, stress, ziekteverzuim en re-integratie.
 • Opzetten en bijhouden van een veerkracht dashboard
 • Organiseren van metingen en/of andere tool afname en interpretatie van resultaten/acties (welzijnsbevraging)
 • Veerkracht / stress sensibilisering campagne opzetten aan de hand van visuals, emails, Intranet
 • Advies & preventieve voorstellen: om in de toekomst stress / uitval laag en onder controle te houden op het niveau van de gehele organisatie
 • ...

Waarom kiezen voor TWEG ?

De wereld verandert als een sneltrein. Soms heb je tijdelijk nood aan extra resources in afwachting van een definitieve invulling of omdat je een specifiek welzijnsproject binnen je bedrijf hebt lopen waarvoor specifieke kennis en ervaring vereist. Bij ons kan je terecht voor een vlotte en persoonlijke service.

Wat houdt management ondersteuning bij TWEG in?

Snelheid en kennis van zaken is een cruciale factor. We hebben een sterk netwerk binnen het terrein van welzijn, welke we door de jaren heen hebben opgebouwd. Hierdoor kunnen we snel schakelen zonder in te boeten op kwaliteit. We positioneren ons niet als CV brokers maar als een organisatie waarbinnen we onze welzijnspartners kennen en met hen op regelmatige tijdstippen intervisiemomenten opzetten, waarin kennis- en expertise deling centraal staat.