Masterclass veerkracht en burnout Ruiselede - 14/10/2023

Onderbouwd aan de slag met veerkracht & burn-out

Steeds meer leidinggevenden, HR-verantwoordelijken en hulpverleners wensen aan de slag te gaan met de ‘VK+’ Veerkrachtschaal en de ‘P³’ Palliatieve Palletschaal. Dit om:

 • een betere inschatting van iemands psychische draagkracht en kwetsbaarheid te maken
 • een duidelijke burn-out risicotaxatie te maken
 • betere adviezen voor preventie en/of herstel te bieden en deze effecten nadien op te meten.

Voor al deze mensen bieden we onze TWEG Masterclasses aan. De masterclass op 14 oktober wordt gegeven door Michael Portzky en is toegankelijk voor de TWEG-coaches, partners en klanten.

Michael Portzky is klinisch psycholoog, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, docent diagnostiek, op de rol erkend gerechtsexpert psychodiagnostiek en auteur van alle Nederlandstalige vragenlijsten over veerkracht, het 'palliatieve pallet' en boeken i.v.m. veerkracht en jongerenveerkracht.

Aan de hand van zijn test leert hij ook de aanwezigen hoe men het risico op burn-out in kaart kan brengen.

Wat komt aan bod tijdens de Masterclass?

 • Een grondige theoretische kadering van het begrip veerkracht, burn-out en de vertaalslag naar pathologie
 • Een inzicht in de correlatie tot zaken als somatische klachten, hormonale problemen, slaap, voeding, studieresultaten, …
 • Het leren scoren van deze burn-out testen en de normatieve interpretatie
 • Het interpreteren van deze resultaten en omzetten naar feedback bij burn-out preventie & herstel
 • De correlatie met sommige andere burn-out meetschalen, die de deelnemers ook ter beschikking krijgen
 • Het werken met enkele scoringstools in Excel die de deelnemers van deze Masterclass ook aangeboden krijgen
 • Dit alles gebeurt aan de hand van de officiële vragenlijsten die de deelnemers na inschrijving ook opgestuurd krijgen, zodat ze deze bij voorkeur van een casus/patiënt/cliënt reeds kunnen afnemen.

Wie deelneemt aan deze masterclass kan het starterspakket van Hogrefe (handleiding plus 20 exemplaren van zowel VK+ alsook P³) aan een voordeeltarief (10% korting) aankopen/bestellen bij inschrijving. U wordt nadien ook opgenomen in een lijst van gecertifieerde afnemers van deze test die voor iedereen raadpleegbaar is.

We zijn ervan overtuigd dat deze Masterclass Veerkracht een meerwaarde is u als professional die daadwerkelijk zorg op maat wil bieden, en wil vertrekken van een degelijke assessment en diagnostiek. Het feit dat de eerdere Masterclasses door de deelnemers beoordeeld werden met een 9 en zelfs 10/10, sterkt ons in deze visie.

Praktisch:

Datum:
zaterdag 14/10/2023 van 9u-17u

Deelnameprijs:

400 EUR excl. BTW.
Locatie:
TWEG - Ruiselede

Deze Masterclass gaat door bij 12 inschrijvingen.
Koffie, thee en water zijn inbegrepen in de prijs, alsook een lichte broodjeslunch.

Aansluitend kan ook deelgenomen worden aan Terugkomdagen (voormiddag) onder supervisie van Michael Portzky. Deze dagen gaan ook door in Ruiselede. Investering hiervoor is 200 EUR excl. BTW. De eerstvolgende terugkomdag wordt ingepland in 2023.

Wat komt aan bod tijdens een Terugkomdag?

 • Casussen zijn de basis, zowel die van de deelnemers zelf (de dag zelf meegebracht of zelfs op voorhand doorgezonden naar de lesgever) als door ons aangebracht.
 • We gaan in op de interpretatie van sommige scores, we bekijken de correlaties met andere testresultaten die die personen behaalden, we gaan met andere woorden ons verder bekwamen in het puzzelen; wat diagnostiek tenslotte is!
 • We leren van elkaar en wisselen uit.

Ja ik schrijf me in voor deze Masterclass Veerkracht op 14/10/2023

TWEG

Bruggesteenweg 13
8755 Ruiselede

Tel.: +32 478 54 86 61
Email: info@tweg.be

In partnerschap met Michael Portkzy, de veerkracht en burnout expert.

https://michaelportzky.be/