Masterclass Veerkracht 2023 (datum nog te bepalen)

Steeds meer mensen wensen aan de slag te gaan met de ‘VK+’ Veerkrachtschaal en de ‘P³’ Palliatieve Paletschaal. Dit kan zijn om een betere inschatting van iemands psychische draagkracht en kwetsbaarheid te kunnen maken, om een betere burnout-risicotaxatie te kunnen maken, of om betere adviezen voor preventie en/of herstel te kunnen bieden, en deze effecten nadien te kunnen opmeten. Voor deze mensen bieden we deze Masterclasses aan.

Deze Masterclass wordt gegeven door Michael Portzky voor de TWEG coaches, partners & klanten. Michael Portzky is klinisch psycholoog, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, docent diagnostiek, op de rol erkend gerechtsexpert psychodiagnostiek, en auteur van alle Nederlandstalige vragenlijsten inzake veerkracht, het 'palliatieve pallet' en boeken ivm Veerkracht en Jongerenveerkracht.

Wat komt aan bod tijdens de Masterclass?

  • Een grondige theoretische kadering van het begrip veerkracht, en de vertaalslag naar pathologie
  • Een inzicht in de correlatie tot zaken als somatische klachten, hormonale problemen, slaap, voeding, studieresultaten,…
  • Het leren scoren van deze meetschalen en de normatieve interpretatie
  • Het interpreteren van deze resultaten en omzetten naar feedback
  • De correlatie met sommige andere burn-out meetschalen, die de deelnemers ook ter beschikking krijgen
  • Het werken met enkele scoringstools in Excel die de deelnemers van deze Masterclass ook aangeboden krijgen
  • Dit alles gebeurt aan de hand van de officiële vragenlijsten die de deelnemers na inschrijving ook opgestuurd krijgen, zodat ze deze bij voorkeur van een casus/patiënt/cliënt reeds kunnen afnemen.

Mensen die deelnemen aan deze Masterclass kunnen het starterspakket van Hogrefe (handleiding plus 20 exemplaren van zowel VK+ alsook P³) aan een voordeeltarrief (10% korting) aankopen/bestellen bij inschrijving. U wordt nadien ook opgenomen in een lijst van gecertifieerde afnemers van deze test die voor iedereen raadpleegbaar is.

We zijn er van overtuigd dat deze Masterclass Veerkracht een meerwaarde is voor de professional die daadwerkelijk zorg op maat wil bieden, en wil vertrekken van een degelijke assessment en diagnostiek. Het feit dat de eerdere Masterclasses door de deelnemers beoordeeld werden met een 9 en zelfs 10/10, sterkt ons in deze visie.

Datum: zaterdag datum nog te bepalen van 9u-17u

Deelnameprijs: 400EUR excl. BTW (KMO Portefeuille is mogelijk voor artsen, klinisch psychologen). Deze Masterclass gaat door bij 12 inschrijvingen.

De locatie is te Ruiselede. Koffie, thee en water zijn inbegrepen in de prijs, alsook een lichte broodjeslunch. Locatie is Corona proof met voldoende ventilatiemogelijkheden en CO2 meter.

Aansluitend kan ook deelgenomen worden aan Terugkomdagen (voormiddag) onder supervisie van Michael Portzky welke ook in Ruiselede doorgaan. Investering hiervoor is 200EUR excl. BTW. De eerstvolgende terugkomdag wordt ingepland in 2023.

Wat komt aan bod tijdens een Terugkomdag?

  • Cassussen zijn de basis, zowel die van de deelnemers zelf (de dag zelf meegebracht of zelfs op voorhand doorgezonden naar de lesgever) als door ons aangebracht.
  • We gaan in op de interpretatie van sommige scores, we bekijken de correlaties met andere testresultaten die die personen behaalden, we gaan met andere woorden ons verder bekwamen in het puzzelen; wat diagnostiek tenslotte is!
  • We leren van elkaar en wisselen uit

Ja zet me op de wachtlijst voor deze Masterclass Veerkracht 2023

TWEG HR & Coaching

Bruggesteenweg 13
8755 Ruiselede

Tel.: +32 478 54 86 61
Email: info@tweg.be