Opleiding re-integratie van een medewerker na langdurige ziekte

Opleiding re-integratie van een medewerker na langdurige ziekte

Medewerkers die langdurig ziek zijn, zijn niet langer afgeschreven. In deze opleiding gaan we dieper in op de uitdagingen waar je als werkgever of HR-verantwoordelijke in dit geval voor staat. Het is de bedoeling de medewerker tijdens zijn ziekte te begeleiden en te zorgen dat hij op een bevredigende manier terug kan komen werken. Hoe zorg je ervoor dat de medewerker zijn connectie met het bedrijf blijft behouden en met tevredenheid en positieve gevoelens naar het bedrijf blijft kijken tijdens de ziekte. Wat is er nodig om te zorgen dat de medewerker na de ziekte terug functioneel en voldoende efficiënt kan worden ingezet. De bedoeling is uiteindelijk tot een win-win situatie te komen, voor het bedrijf en voor de werknemer.

De inhoud van de opleiding wordt voorzien gedurende drie avonden. Na deze 3 sessies wordt een terugkomdag voorzien. Een dag waar de groep samenkomt om ervaringen te delen en waar de trainer vanuit een coachend oogpunt kan bijsturen indien nodig.

1. Het ziekteproces

a. Wat is het belang van werk binnen dat ziekteproces
b. Wat betekent werk voor iemand in zijn leven
c. Op welke manier heeft die werknemer het werk verlaten en afhankelijk van de situatie wat kan onze rol zijn.

2. Het kantelpunt

a. Wanneer is iemand klaar om weer te gaan werken
b. Hoe kunnen we die re-integratie voorbereiden
c. Wat zijn hierin knelpunten en krachtbronnen

3. Herstelbevorderend werk

a. Hoe voelt iemand zich bij terugkeer
b. Wat zijn de voorwaarden voor herstelbevorderend werk
c. Hoe volgen we iemand op die terug aan het werk is, zodat hij/zij aan het werk blijft en zich opnieuw volledig goed kan voelen op het werk. Maw hoe bestendigen we de re-integratie.

Goed om weten

'Meanderen door een bewegend land, terug aan het werk na langdurige ziekte : een boek geschreven door Els De Wit en Mie Baert, uitgegeven door uitgeverij Witsand, is de basis van de opleiding. Dit boek krijgt elke cursist mee na de 3-daagse opleiding.

TWEG is KMO portefeuille geregistreerde dienstverlener en kan deze workshop verzorgen met tussenkomst van subsidie! Erkenningsnummer opleidingportefeuille: DV.O229274.

Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers

Inhoud afgestemd op de deelnemers hun actuele voorkennis & hun concrete noden

Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem

Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding

Indien nodig, toetsen we de kennis af

Lesgever: TWEG coach Mie Baert