Organisatiecultuur als hefboom voor groei

Organisatiecultuur als hefboom voor groei

TWEG ondersteunt bedrijven in hun zoektocht naar de gewenste cultuur, gekoppeld aan de gewenste leiderschaps- en samenwerkingsstijl.

We verkennen het DNA van het bedrijf door de missie, visie, ambitie en waarden te herhalen of te herdefiniëren. Hieraan worden competenties gekoppeld. Deze competenties vormen de basis voor een gedegen en integraal Human Resources Beleid. Op deze wijze worden alle HR-processen gekoppeld aan elkaar en klopt het geheel : rekrutering-selectie en aanwerving, onboarding, ontwikkeling en vorming, intern loopbaanperspectief, exit.

De competenties vormen het uitgangspunt voor een ontwikkelingsgericht 360° traject op maat van uw organisatie. Dit traject geeft inzicht in welke opleidingen & coaching wie nodig heeft om de cultuur concreet te maken. Engagement van de top is basisvoorwaarde voor dergelijk traject.

5 redenen om organisatiecultuur concreet te maken

  • Medewerkers, leidinggevenden en managers weten duidelijk wat er verwacht wordt en wat zijzelf mogen verwachten : wederzijds engagement. Het versterkt een wij-gevoel en een samen-gevoel. Er wordt nadruk gelegd op zichtbaar en feitelijk gedrag welke kan resulteren in een feedbackcultuur in tegenstelling tot aannames, interpretaties en oordelen, ook wel roddelcultuur genoemd.
  • Medewerkers worden ambassadeurs en je bouwt aan employer branding. Het bedrijf krijgt meerwaarde op vlak van duurzame tewerkstelling. Het geeft inhoud aan de externe communicatie en kan zich vertalen in marketing en sales.
  • Interne tools zijn consequent gelinkt aan de identiteit : bvb. gedragscode, onderzoek naar medewerkerstevredenheid, gesprekkencycli, …
  • Er is een (terugval)basis om het opleidingsbeleid op te baseren : het onboarding of -inwerkingsproces, de persoonlijke ontwikkelingscyclus, de strategische opleidingen, de opleidingen voor specifieke functie-groepen : bvb. leidinggevenden, experten, verkopers,
  • Je legt de basis voor performance management : strategische doelstellingen, tactische doelstellingen, operationele doelstellingen : in team en individueel

Een traject wordt steeds op maat uitgewerkt.

De HR-verantwoordelijke is een belangrijke spilfiguur in dit geheel.