Professioneel luisteraar

De professionele luisteraar wordt ingeschakeld voor een “luistergesprek” voor medewerkers en/of leidinggevenden.Vanuit neutraliteit, objectiviteit en integriteit is hij/zij een ideale tussenpersoon tussen H.R. en de vertrouwenspersonen.

  • Er is een output van een medewerkersonderzoek maar het rapport mist echte betekenis.
  • Er is vermoeden van stress/dysfuncioneren in een team of afdeling.
  • Er is hoog verloop in een bepaalde periode, team of afdeling.
  • Er is een stijging in uitval door langdurig ziekte.
  • Er is nood aan zeker weten wat er leeft (bvb. in tijden van Covid-19 : “hoe gaat het gesprekken”)

De professionele luisteraar is een manier om laagdrempelig en met respect voor de privacy in gesprek te gaan. En van daaruit verslaggeving te doen. Waardoor het bedrijf waardevolle acties kan ondernemen.