Re-integratie begeleiding na burn-out

Inplacement: medewerkers met stress die een negatieve impact heeft (her)lanceren binnen het bedrijf

Re-integratie begeleiding na burn-out

Wat heeft de coachee nodig om het werk te kunnen hervatten?

Welke gevoelens gaan gepaard met die werkhervatting (twijfels, angst, verlangen, verdriet)?

Zijn er remmingen die de werkhervatting in de weg zouden kunnen staan (vroegere conflicten, werkbelasting, beperkingen). Hoe kunnen die dan aangepakt worden ?

Welke mensen binnen het bedrijf moeten betrokken worden bij de communicatie? Hierbij kan de coach ook gesprekken die gevoerd moeten worden faciliteren.

Wat ?

Re-integratie begeleiding na burn-out is een traject waarbij we medewerkers die zijn uitgevallen door stress gerelateerde klachten begeleiden om de draad terug op te nemen.

Dit traject bestaat uit een intake met het bedrijf en coachee om het werkkader af te stemmen, een afgesproken aantal coaching sessies waarbij de medewerker geleidelijk zijn werkhervatting opbouwt. Het traject verloopt in nauw overleg tussen het bedrijf, de leidinggevende en de medewerker.

Het coaching proces omvat 3 sporen

  • Begeleiding in 'hoe omgaan met werknemers die thuis ziek zijn' en 'hoe positief contact houden', om ervoor te zorgen dat de werknemer zich verbonden blijft voelen met zijn bedrijf. Dis is een zeer belangrijk aspect in enerzijds vanuit het welzijn van de werknemer én (wat dikwijls vergeten wordt) het beeld dat de werknemer tijdens zijn ziekte verspreidt over zijn werkgever (bij voorkeur: ik heb een goede werkgever, ze zijn bezorgd om mij en willen me helpen)
  • Het voorbereiden van de concrete re-integratie vanuit wederzijds vertrouwen. Dit doen we met als doel een gedreven en tevreden werknemer terug te hebben en ook een bedrijf dat een goed gevoel heeft met de afspraken. Zo voorkomen we dat een van beide partijen het gevoel heeft dat er dingen opgedrongen zijn. Het wordt een gelijkwaardig proces met twee of meer tevreden partijen. De positieve invloed op de thuissituatie van de zieke werknemer mag niet onderschat worden. Positieve impact thuis en op het werk staat garant voor een beter en langduriger re-integratieproces.
  • Het verankeren van de re-integratie door het hele proces te kennen, dit volgens de individuele en bedrijfsnoden - nadat de werkhervatting is opgestart

Gesprekken kunnen online, onsite of buiten. Een gesprek duurt (gemiddeld) 2 uur. De rol van de coach evolueert van sturend (beginfase) tot coachend (eindfase). Een deel van de begeleiding start op op het moment dat de medewerker nog niet is opgestart. Idealiter wordt de medewerker verder begeleid eens de werkhervatting is opgestart (kritische fase).

De intensiteit van de gesprekken varieert. In Corona tijden worden deze vaak iets korter op elkaar ingepland. Het risico op her-uitval is op dit moment immers reëel.


Waarom ?

Onze klanten die dit traject volgden re-integreerden vlot en stonden sterker in hun werkcontext. TWEG kan door haar expertise als coach en welzijn voor jullie als bedrijf en medewerkers het verschil maken. Onze trajecten leiden naar snelle, duurzame, meetbare resultaten en inzichten. Afstemming en samenspraak tussen leidinggevende, coachee is een belangrijk aspect waarin we als coach een bemiddelende rol kunnen opnemen.