Re-integratie begeleiding na burn-out

Bruggen bouwen tussen de noden en mogelijkheden van de medewerker, leidinggevende en organisatie

Re-integratie begeleiding na burn-out

Wanneer een medewerker herstelt van een burn-out is het in eerste instantie belangrijk dat hij of zij de nodige rust neemt, maar ook dat men langzaamaan de taken in het bedrijf terug opneemt. Het is wel cruciaal dat dit goed omkaderd en geleidelijk gebeurd.

TWEG heeft als welzijnspartner heel wat ervaring in het begeleiden van mensen die na een burn-out terugkeren naar de werkvloer. TWEG vormt hierbij de brug tussen werkgever en werknemer en zorgt dat deze re-integratie zo succesvol mogelijk verloopt om herval te vermijden.

Waaruit bestaat een TWEG re-integratie traject?

Re-integratie begeleiding na burn-out is een traject waarbij we medewerkers die zijn uitgevallen door stress gerelateerde klachten begeleiden om de draad terug op te pikken.

Dit traject bestaat uit :

  • een intake met het bedrijf en coachee om het werkkader af te stemmen,
  • een afgesproken aantal coaching sessies waarbij de medewerker geleidelijk zijn werkhervatting opbouwt
  • nauw overleg tussen het bedrijf, de leidinggevende en de medewerker.

Re-integratie: werken rond de 5 a’s

Tijdens een re-integratie traject werken we steeds rond de 5 a’s. Dit zijn de 5 parameters die een invloed hebben op werkgeluk en dus ook een belangrijke rol spelen bij werkhervatting.

  • arbeidsomstandigheden
  • arbeidsinhoud
  • arbeidsorganisatie
  • arbeidsverhoudingen
  • arbeidsvoorwaarden

Naargelang de noodzaak brengen we ook individuele patronen, mentale veerkracht en herstelmechanismen mee in kaart.

Belang van nazorg

Sowieso gaan we bij re-integratie heel geleidelijk en progressief te werk. We detecteren enerzijds de noden/struikelblokken bij de medewerker die terugkeert en maken afspraken naar werkhervatting toe. Met het bedrijf of de leidinggevende werken we aan de context (5 a’s) waarin de zieke terugkeert. Bij TWEG hebben we trouwens niet alleen oog voor het terug aan de slag gaan, maar verliezen we ook de nazorg niet uit het oog. Voor een succesvolle terugkeer naar de job, is het belangrijk dat de medewerker ook nadien goed opgevolgd wordt.

Voordelen van een re-integratietraject met TWEG

Onze klanten die dit traject volgden, re-integreerden vlot en stonden sterker in hun werkcontext. De bedrijven en betrokken medewerkers gaven ook aan dat TWEG door haar expertise het verschil maakte.

Onze trajecten leiden naar snelle, duurzame, meetbare resultaten en inzichten. Afstemming en samenspraak tussen leidinggevende, coachee is een belangrijk aspect waarin we als coach een bemiddelende rol kunnen opnemen. De begeleiding start voor de opstart in (meestal) progressieve tewerkstelling.