Tele-Ontstress

Neutraal extern onthaalplatform voor medewerkers & leidinggevenden die op zoek zijn naar een luisterend oor, een klankbord en concrete tips.

Tele-Ontstress

Wat?

Een TWEG-coach profileert zich als professioneel luisteraar door met uw medewerker(s) individueel in gesprek te gaan waardoor onderliggende emoties, onzekerheden en bezorgdheden kunnen geventileerd worden. Medewerkers kunnen ook klanken en krijgen concrete tips aangereikt.

Gesprekken kunnen online of on-site. Een gesprek duurt 1 uur per persoon en de coach geeft praktische tips mee waardoor er een onmiddellijk effect is.

TWEG functioneert hier als tussenpersoon tussen H.R., de vertrouwenspersonen en de medewerkers met respect voor de privacy.

De inhoudelijke focus varieert naargelang de insteek die de klant ons vraagt. Het accent ligt vaak op loopbaanvraagstukken, veerkracht en/of leiderschap.

Waarom?

Veel mensen hebben het gevoel dat niemand echt naar hun luistert. In Corona tijden is die behoefte meer dan nooit aanwezig. Prioriteiten liggen vandaag de dag ook in overleven - waardoor er minder ruimte is om te ventileren en stoom af te laten. Het leiderschap op afstand & remote working versterkt dit effect. Deze zaken wegduwen werkt op korte termijn. De impact van dit te negeren is op de lange termijn echter bijzonder nefast met grote risico's op absenteïsme, ziekte, demotivatie ...

Het aanbieden van Tele-Ontstress Gesprekken - is een drempelverlagende hulplijn en het bedrijf krijgt een organisatieverslag als het om een soort collectief aanbod gaat.

Het maakt m.a.w. zichtbaar wat er sowieso onder de radar leeft (emotionele onderstroom) waardoor een organisatie gericht initiatieven kan ontwikkelen om hiermee om te gaan. Tegelijkertijd kunnen medewerkers stoom aflaten en krijgen ze praktische handvatten waardoor er terug zuurstof vrijkomt en men verder kan.

“Dit was maar één telefoontje, maar het heeft me er bovenop geholpen om beter met Corona te leren omgaan. Ik wou je dit compliment niet ontnemen."

Feedback van een HR Director over een medewerker die een Hoe Gaat Het gesprek had met één van onze coaches