TWEG Consultant

De TWEG-consultant staat garant voor de expertise die nodig is bij een bepaald veranderingsproject. Hij/zij is een klankbord voor het bestuur, de directie en H.R. om te detecteren wat er nodig is, te helpen in het ontwerp en de implementatie. En dit vooral met aandacht voor het Human Capital aspect.