TWEG Professioneel Luisteraar

Wat ?

De professionele luisteraar wordt ingeschakeld voor een “luistergesprek” voor medewerkers en/of leidinggevenden. Vanuit neutraliteit, objectiviteit en integriteit is hij/zij een ideale tussenpersoon tussen H.R. en de vertrouwenspersonen.

Een aantal voorbeelden waarin een professionele luisteraar wordt ingeschakeld :

  • Luisterend oor voor medewerkers in Corona tijden - als preventief signaal naar de medewerkers, om de veerkracht te behouden/versterken
  • Er is een output van een medewerkersonderzoek maar het rapport mist echte betekenis.
  • Er is vermoeden van stress/dysfuncioneren in een team of afdeling.
  • Er is hoog verloop in een bepaalde periode, team of afdeling.
  • Er is een stijging in uitval door langdurig ziekte.

Waarom ?

De professionele luisteraar is een manier om laagdrempelig en met respect voor de privacy in gesprek te gaan. En van daaruit verslaggeving te doen op organisatieniveau. Waardoor het bedrijf waardevolle acties kan ondernemen. Tegelijkertijd worden de medewerkers tijdens de gesprekken positief op weg gezet.