Monitor het welzijn en de stressniveaus in je organisatie.

De TWEG-welzijnsbarometer wijst de weg

TWEG Welzijnsbarometer

Hoe is het gesteld met het welzijn van jouw medewerkers? Wat zijn de meest voorkomende probleempunten en risico’s? Zijn er significante verschillen tussen de verschillende teams? De TWEG-welzijnsbarometer brengt het netjes in kaart aan de hand van een online bevraging. Hij geeft ook aan hoe je het welzijn kan verbeteren en op peil houden.

Hoe werkt het?

Jouw medewerkers beantwoorden online een reeks wetenschappelijk onderbouwde vragen die peilen naar hun beleving op het werk. Je kunt ze dit bijvoorbeeld jaarlijks laten invullen. De medewerkers halen er zelf voordeel uit, want op het einde krijgen ze een gepersonaliseerd rapport met een individuele welzijnsscore, een overzicht van eventuele risicopunten en nuttige doorverwijskanalen. Zo kunnen ze indien nodig snel en gericht aangepaste begeleiding zoeken.

Overzichten op bedrijfsniveau en teamniveau

Als bedrijfsleider of HR-verantwoordelijke krijg je geaggregeerde resulaten op het niveau van het bedrijf. Je krijgt een globale welzijnsscore met aandachtspunten en een overzicht van de scores per team of afdeling en de specifieke risico’s die er spelen. Op basis daarvan kun je het preventiebeleid indien nodig bijsturen.

Leidinggevenden krijgen de score en de aandachtspunten van hun eigen team en een benchmark ten opzichte van de andere teams. Zo kunnen ook zij gericht actie ondernemen.

Snel ingrijpen om erger te voorkomen

Deze meting en rapportering op drie niveaus (medewerker, team, bedrijf) is uniek en laat toe om snel in te grijpen op de juiste plaats. Zo wordt erger voorkomen. Ervaring leert dat medewerkers deze werkwijze erg op prijs stellen. Ze worden zich beter bewust van hun welbevinden en ze voelen dat de bedrijfsleiding dat belangrijk vindt.

Praktisch

Je kan de TWEG-welzijnsbarometer inzetten in het hele bedrijf of in één of meerdere teams, telkens met een minimum van 10 medewerkers. De bevraging voldoet aan de wettelijke vereisten voor een risicoanalyse psychosociaal welzijn.

Heb je interesse? De TWEG-welzijnsbarometer is een kleine investering voor een groot resultaat.

Vul het formulier in en we contacteren je zo snel mogelijk.