Werkbaarheidsscan

Analyse, plan van aanpak én concreet maken van werkbaar werk. Tot 60% subsidie. Voor profit én non-profit.

Werkbaarheidsscan

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de social profit sector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren (fase 1-3)

Naar aanleiding van de coronacrisis worden de werkbaarheidscheque tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers (fase 4)

U dient hiervoor samen te werken met een erkende dienstverlener, waarbij de werkbaarheid voor de werknemers in kaart gebracht wordt en/of een actieplan rond werkbaar werk wordt opgesteld. TWEG is een KMO portefeuille geregistreerde dienstverlener en kan deze scan uitvoeren met tussenkomst van de Werkbaarheidscheque.

Het traject doorloopt verschillende fases:

  1. Analyse: de TWEG consultant analyseert op een objectieve manier de factoren die impact hebben op werkbaar werk (o.a. leiderschapsstijl, motivatie, ontwikkelklimaat, stresslevel… ).
  2. Rapport schrijven: de TWEG consultant maakt een concreet verslag op met actiepunten waarmee je verder aan de slag kan.
  3. Actie-fase: de TWEG consultant zorgt voor verdere begeleiding bij de implementatie van de actiepunten.

Na het indienen van de aanvraag hebt u 6 maanden tijd om de prestaties te laten uitvoeren. De projectperiode bedraagt maximaal 6 maanden. Die begint te lopen zodra de aanvraag is ingediend.

Meer info te vinden op volgende site

https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille/werkbaarheidscheques-en-verhoging-kmo-portefeuille-aanvragen-en-ontvangen