Workshop wat doen als leidinggevende bij (chronische) stress & uitval?

Workshop wat doen als leidinggevende bij (chronische) stress & uitval?

In deze workshop zoomen we in op stress & burn-out vanuit het perspectief van leidinggevenden.

We gaan in op de volgende vragen: Wat is stress / burn-out / veerkracht? Wat zijn risicofactoren voor burn-out? Hoe herken ik een collega met stress klachten? Welke fasen zijn er in het stress continuüm? Hoe reageer ik tijdens de verschillende fases van het re integratieproces? Wat zijn do’s en dont’s in elke fase? Wat kan ik verwachten van de werknemer na zijn/haar terugkeer?

Deze workshop duurt 3u, incl. pauze

TWEG is KMO portefeuille geregistreerde dienstverlener en kan deze workshop verzorgen met tussenkomst van subsidie! Erkenningsnummer opleidingportefeuille: DV.O229274.

Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers

Inhoud afgestemd op de deelnemers hun actuele voorkennis & hun concrete noden

Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem

Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding

Indien nodig, toetsen we de kennis af