Workshop wat doen als leidinggevende bij (chronische) stress & uitval?

Workshop wat doen als leidinggevende bij (chronische) stress & uitval?

In deze workshop zoomen we in op stress & burn-out vanuit het perspectief van leidinggevenden. Leidinggevenden hebben vaak een brede verantwoordelijkheid. Met deze workshop rond stress en veerkracht willen we praktische handvaten aanreiken die concreet toepasbaar zijn nadien.

Workshop detect & connect voor leidinggevenden overwegen bij vragen als onderstaande

Je wil leidinggevenden handvatten geven in

 • Het herkennen van collega's met stress klachten, vanuit het begrijpen van stress & het stress continuüm
 • Het aanspreken van medewerkers die last hebben van de negatieve effecten van chronische stress
 • Het adequaat reageren tijdens de verschillende fases van het re integratieproces
 • Het ontdekken van het begrip "safe zone", de link hiervan bij chronische stress alsook concrete tips & tricks hiermee van start te gaan

Deze workshop duurt 1u, 3u of 2x3u incl. pauze

Ze kan ook aangevuld worden met een getuigenis van 1u betreffende "stigma rond mentale problemen"

TWEG's aanpak bij een workshop voor leidinggevenden als hot skill

 • Telefonische intake (1u) met de opdrachtgever voor de opleiding. Doel: lesinhoud maximaal afstemmen op de doelgroep.
 • Interactief. We dagen iedereen uit om actief mee te doen tijdens de workshops. We triggeren het stellen van vragen doorheen de sessie. De check-in waarin we iedereen een stem geven, is daartoe een belangrijk startpunt.
 • Ervaringsgericht. De theorie wordt aangebracht in combinatie met ervaringsgerichte oefeningen waardoor dit beter blijft hangen
 • Praktisch. Theorie wordt ingeoefend.
 • Laagdrempelig. Geen ingewikkelde denkkaders, maar gebaseerd op de praktijk en leefwereld van de deelnemers (ingebrachte casussen worden op de doelgroep gebaseerd)
 • Didactisch materiaal (PPT, stappenplan) wordt na de training digitaal bezorgd.

Wie is TWEG als partner? Welke ervaring heeft TWEG?

TWEG coaches hebben bedrijfservaring in diverse rollen: als leidinggevende en/of ondernemer, in profit of non/profit en in Multinational/of eerder KMO omgevingen - dit in diverse sectoren (voeding, technologie, diensten, non profit, ....) TWEG heeft een klantenportfolio van toonaangevende bedrijven. Onze coaches zijn allemaal gecertificeerd in de Veerkracht Vragenlijsten van Michael Portzky. Ze zijn ook thuis in de artsenwereld. We coachen alle lagen in bedrijven: van C-levels tot ploegbazen.

Hoe is een detect & connect workshop opgebouwd?

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat de opleiding op maat van de klant is afgestemd. Er zijn namelijk enkele keuzeblokken waaruit de klant kan kiezen om zo hun opleiding zelf samen te stellen. Hieruit volgt dat de opleiding kan bestaan uit 1 uur, maar ook uit 3 of 2x3u. De inhoud kan bovendien aangepast worden naargelang de kennis in de organisatie.

 • Check-in
 • Wat is stress / burn-out / veerkracht?
 • Welke fasen zijn er in het stress continuüm?
 • Het belang van een safe zone
 • Hoe herken ik een collega met stress klachten?
 • Hoe ga je hierover in gesprek? + inoefenen
 • Do’s en don’t tijdens de verschillende fases van het re integratieproces. + inoefenen
 • Stel een communicatieplan op dat de relatie met de werkgever behoudt en de terugkeer kan faciliteren
 • Check-out
 • 1 uur optioneel: kan ook gekoppeld worden aan een C-level die zijn eigen burn-out verhaal brengt (we merken namelijk dat er een groot stigma rust rond mentale problemen)
 • Optioneel: er kan voorafgaand een burn-out risicotaxatie (individueel) gedaan worden
 • In functie van het gekozen pakket wordt de opleiding aangevuld met ondersteunend lesmateriaal o.a. one pager met kantelpunten & fases in burn-out, stappenplan preventief gesprek, postkaart stress check / stress tips / stress signalen, …

Wat wisten klanten te waarderen in de aanpak van TWEG bij de opleiding detect & connect?

 • "De workshop rond veerkracht voor onze leidinggevenden was een perfecte combinatie tussen theoretische inzichten en praktische handvaten om als leidinggevende mee aan de slag te gaan. Dankzij de toegankelijke stijl en natuurlijke flair krijgen managers de ruimte om even stil te staan bij de belangrijke rol die ze hebt als leidinggevende ten opzichte van het welbevinden van elk van hun medewerkers. Een heel waardevolle workshop waar we hopelijk snel verder vervolg voor kunnen inplannen." Emilie Witters - Daikin
 • "Zelf stuur ik geen mensen aan, maar zorgt er wel voor dat ik meer begrijp wat er om kan gaan. Iedereen ervaart wel eens stress, maar kan een stuk erger zijn dan gedacht." deelnemer van deze opleiding bij Agristo

TWEG is KMO portefeuille geregistreerde dienstverlener en kan deze workshop verzorgen met tussenkomst van subsidie! Erkenningsnummer opleidingportefeuille: DV.O229274.

 • Bijzonder interessant vanaf meerdere medewerkers
 • Inhoud afgestemd op de deelnemers hun actuele voorkennis & hun concrete noden
 • Integratie van bedrijfseigen sjablonen en documenten: geen probleem
 • Lesmomenten in onderling overleg. Dit kan in avond- en dagopleiding
 • Indien nodig, toetsen we de kennis af