TWEG. Welzijn als motor voor groei.

Medewerkers die goed in hun vel zitten, maken succesvollere bedrijven. TWEG is jouw partner en zorgende coach voor meer welzijn op alle niveaus van je organisatie. Want meer welzijn stimuleert medewerkers en vermijdt uitval en verloop.

TWEG – Together WE Grow.

TWEG versterkt het welzijn in je bedrijf met doelgericht advies, coaching, inspirerende sessies en trainingstrajecten voor teams, individuele medewerkers, leidinggevenden en directieleden. Onze professioneel opgeleide mensen hanteren wetenschappelijk ondersteunde methodieken.

We geven advies en ondersteuning op managementniveau. We coachen je medewerkers en leidinggevenden. We leren hen ook veerkrachtiger in hun job te staan. En we tonen hoe je de vinger aan de pols houdt om uitval en personeelsverloop te vermijden.

Drie voordelen van TWEG

  • Brede expertise in welzijn
  • Onafhankelijke speler op de markt en in jullie organisatie
  • Maatwerk