Development center

De sleutel tot behouden van talent in een krappe arbeidsmarkt

Development centers

In een krappe arbeidsmarkt, waar de concurrentie om talent groot is, wordt interne mobiliteit steeds belangrijker en kostbaarder. Daarom is het cruciaal om te investeren in de talenten die je al hebt. Door medewerkers te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling en kansen te bieden, bind je hen beter aan je bedrijf. Development centers helpen om de juiste mensen op de juiste plek te zetten en de groei van personeel te stimuleren in lijn met hun talenten en drijfveren.

Wat zijn development centers?

Een development center is een assessment die zich richt op het bevorderen van persoonlijke groei. Development centers zijn assessments die worden ingezet in het kader van interne mobiliteit. U wil beoordelen of uw medewerker klaar is om een nieuwe rol op te nemen. U wil tegelijkertijd de leer- en ontwikkelingsbehoeften in kaart brengen.

Daarin onderscheidt een development center zich van een "klassiek" assessment, dat veeleer gericht is op het nemen van een duidelijke beslissing (“Ja” of “Nee”) in het kader van een aanwerving. U wil beoordelen of een (externe) kandidaat geschikt is voor een bepaalde rol. U wil tegelijkertijd de leer- en ontwikkelingsbehoeften in kaart brengen.

Als onafhankelijke partner ondersteunen we u om het potentieel van uw medewerkers in te schatten. Over welke competenties beschikt hij of zij? Wat is het ontwikkelpotentieel naar de toekomst, hoe zal hij/zij zich in bepaalde situaties gedragen? Het zijn vragen waar een development center een antwoord kan op bieden. De methode die wordt gekozen kan voor elke werkgever verschillend zijn. Deze aanpak op maat, geeft een helder beeld van iemand, met een actiegericht ontwikkelingsplan door een optimale mix van gevalideerde methodes (tests, interviews, rollenspellen en vragenlijsten).

Deze inzichten zijn cruciaal voor het ontwerpen van effectieve ontwikkelingspaden en het verzekeren van een succesvolle toekomst voor zowel medewerkers als de organisatie.

Het resultaat van een development center

 • Een duidelijk en uitgebreid rapport dat de medewerker beoordeelt op vooraf vastgestelde competenties, zowel kwantitatief als kwalitatief.
 • Gericht ontwikkelingsadvies: tijdens het development center wordt extra aandacht besteed aan groeipotentieel, met als doel concrete ontwikkeltips te formuleren.
 • Feedback is essentieel. Kandidaten kunnen op verschillende manieren feedback ontvangen. Ook voor leidinggevenden en eventueel andere betrokkenen kan overleg worden georganiseerd.

Onze tools

Hier presenteren we een eerste glimp van de tools die we gebruiken voor onze development centers. Hoewel deze lijst niet allesomvattend is, streven we er voortdurend naar om nieuwe innovatieve tools te ontdekken. Als je meer informatie wilt over een specifieke tool, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen

 • Psychotechnische proeven
 • Postbak oefening
 • Rollenspel
 • Presentatie oefening
 • Diepte interview

Een development center omvat volgende stappen

 • Intake opdrachtgever. Wie is de medewerker ? Wat zijn doorgroeimogelijkheden? Welke competenties willen we aftoetsen? Niet alleen tijdens deze meeting maar gedurende het hele proces voeren we een constante dialoog met de opdrachtgever om een accurate en verantwoorde aanpak te verzekeren.
 • Inplannen development center met kandidaat. Dit gebeurt door ons waarbij we de kandidaat vooraf kort even opbellen.
 • Design development center. Uitgebreide online e-testbatterij afgestemd op mogelijke interne groeipaden, inclusief persoonlijkheidsvragenlijst/motivatieprofiel, VK+ en cognitieve & vaardigheidstesten. Voor het contactmoment van het development center kunnen we putten uit tal van oefeningen. Afhankelijk van de casus ontwerpen we elk development center op maat.
 • Afname development center. Een development center bestaat uit een aantal gestandaardiseerde oefeningen en testen. Alle simulatieoefeningen situeren zich binnen de context van uw bedrijf. Dit verhoogt de herkenbaarheid en gevoel van relevantie bij kandidaten, hierdoor staan zij ook positiever tegenover de testing. Voorafgaand aan het het development center dienen kandidaten online-testen uit te voeren. Zij kunnen dit doen op een zelfgekozen moment in de week voorafgaand aan het contactmoment en worden daarvoor door ons op digitale wijze uitgenodigd. De testafname is zeer gebruiksvriendelijk.
 • Opmaak verslag. We bieden een gemotiveerd advies met gedetailleerde bevindingen voor elke stap. Ons rapport is gebaseerd op informatie uit alle tests en beoordelingen. Het bevat een beknopte samenvatting, een grondige bespreking per competentie/waarde, en een ontwikkelingsplan op maat uitgewerkt. .
 • Feedback. TWEG blijft beschikbaar voor vragen, advies en expertise nadat het rapport is opgeleverd. We evalueren graag het proces om te verzekeren dat aan jouw verwachtingen is voldaan. Op deze manier streven we ernaar om ons partnerschap te versterken.

Ontdek de kracht van onze development centers en til uw organisatie naar een hoger niveau. Vraag vandaag nog een offerte aan en ontdek hoe onze maatwerkoplossingen uw team versterken en hun vaardigheden optimaliseren.