Waar staan we voor. Waar gaan we voor.

Missie Visie

Missie - waar gaan we voor

TWEG zet zich actief in om het welzijn en werkgeluk van de beroepsbevolking positief te beïnvloeden en hen te inspireren om veerkrachtig in het werkveld te staan 

Visie - waar staan we voor

Een bedrijfswereld creëren waarin welzijn en werkgeluk een bron van groei zijn i.p.v. een stigma  

Basisvoorwaarde

Integriteit als basisvoorwaarde voor samenwerking. We komen onze afspraken na. We communiceren open, eerlijk & integer met klanten, collega’s en andere stakeholders. We respecteren vertrouwelijkheid.   

Kernwaarden

Met kernwaarden geven we aan waarom en hoe we de dingen binnen TWEG doen.

  • Resultaatgerichtheid. We beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op ons te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.  
  • Mensgerichtheid. We zetten de mens en de mensgerichte skills centraal in onze activiteiten.   We geloven dat organisaties pas groeien wanneer de mensen erin groeien.   
  • Professionalisme. We hebben en bouwen expertise op. We stralen dit uit in de samenwerkingsrelatie waardoor we betrouwbaar zijn met kennis van zaken. We streven kwaliteit na en geen quick fix.   
  • Partnerschap. In al onze acties stellen we het belang van TWEG voorop door samen te werken met collega’s zodat we het verschil maken voor onze klanten. Je streeft naar een lange termijn samenwerking vanuit partnerschap.   

Hou me op de hoogte van de opstart van een TWEG Community Group in 2023

Vul het formulier in en we contacteren je zo snel mogelijk.