Tijd voor actie op vlak van welzijn & veerkracht in jouw organisatie?

Laat je stimuleren en uitdagen, finetune je beleid en optimaliseer je werking

Welzijnsprojecten op maat

Bouw de fundamenten en start op een praktijkgerichte manier met welzijn

Hoe is het gesteld met het welzijn van jouw medewerkers? Wat zijn de meest voorkomende probleempunten en risico’s? Zijn er significante verschillen tussen de verschillende teams? Welke verbeterprojecten kun je opzetten? Hoe leidt je een verandertraject in goede banen?

Kennis en ervaring zonder zoeken

TWEG ondersteunt je gaande van analyses, aanbevelingen tot het concretiseren (met HR & directie) van een welzijnsbeleid, vanuit voeling met de organisatie.

 • Hoe kan je het stressniveau binnen je organisatie en op individueel niveau onder controle houden?
 • Hoe kan je je medewerkers begeleiden in hun loopbaan zodat ze zich goed voelen en optimaal presteren?
 • Hoe zet je je medewerkers best in, rekening houdend met hun capaciteiten en beperkingen?

Deze vraagstukken helpt TWEG graag samen met jou en je medewerkers oplossen.

Voorbeelden van acties

 • Zorgen voor de nodige updates aan bedrijfsprocedures
 • Antwoorden geven op vragen rond de welzijnswetgeving, stress, ziekteverzuim en re-integratie.
 • Opzetten en bijhouden van een veerkracht dashboard
 • Organiseren van metingen en/of andere tool afname en interpretatie van resultaten/acties (welzijnsbevraging)
 • Veerkracht / stress sensibilisering campagne opzetten aan de hand van visuals, emails, Intranet
 • Advies & preventieve voorstellen: om in de toekomst stress / uitval laag en onder controle te houden op het niveau van de gehele organisatie
 • Werken aan welzijn door te werken aan transformatie naar een meer mensgerichte cultuur binnen teams/organisaties
 • ...

Wat houdt management consulting bij TWEG in?

Snelheid en kennis van zaken is een cruciale factor. We hebben een sterk netwerk binnen het terrein van welzijn, welke we door de jaren heen hebben opgebouwd. Hierdoor kunnen we snel schakelen zonder in te boeten op kwaliteit. We positioneren ons niet als CV brokers maar als een organisatie waarbinnen we onze welzijnspartners kennen en met hen op regelmatige tijdstippen intervisiemomenten opzetten, waarin kennis- en expertise deling centraal staat.

Waarom kiezen voor TWEG ?

De wereld verandert als een sneltrein. Soms heb je tijdelijk nood aan extra resources in afwachting van een definitieve invulling of omdat je een specifiek welzijnsproject binnen je bedrijf hebt lopen waarvoor specifieke kennis en ervaring vereist. Bij ons kan je terecht voor een vlotte en persoonlijke service.