10 tips voor een optimaal re integratie beleid binnen jouw bedrijf

Veel werknemers ondervinden na deze langdurige COVID-periode van thuiswerk en andere beperkingen hinder qua inzetbaarheid, prestaties en welzijn. Als werkgever is het cruciaal om deze signalen te detecteren en extra aandacht te besteden aan die mensen die hiermee kamp(t)en.

Wij zetten graag 10 tips op een rij voor een succesvolle re integratie na ziekte.

1. Een duurzame re integratie start vóór de re integratie een feit is.

Start niet wanneer de werknemer effectief het werk hervat, maar bereid al goed deze terugkeer voor zodat iedereen tijdig voldoende geïnformeerd is.

2. Zet alle actoren samen

Houd er rekening mee dat mensen nog niet volledig zijn hersteld bij heropstart. Daarom is het belangrijk dat alle partijen (leidinggevende, medewerker, HR, …) voor de terugkeer samen zitten en bespreken wat mogelijk is voor de re integratie.

3. Werk een policy uit rond progressieve tewerkstelling

Schep als bedrijf een duidelijk kader en werk een policy uit rond progressieve tewerkstelling. Leg dus o.a. het minimum progressief percentage vast zodat voor iedereen alles helder is.

4. Start zo snel mogelijk re integratie op.

We raden aan om zo snel als mogelijk progressieve tewerkstelling op te starten. Hoe langer de medewerker afwezig blijft, hoe kleiner de kans wordt op werkhervatting.

Uiteraard dien je hier steeds persoon per persoon te bekijken. Iemand pushen of een schuldgevoel geven, werkt al zeker niet.

5. Kies voor herstel bevorderend werk

Geef de medewerker bij terugkeer taken die als zinvol ervaren worden en die energie geven. Meteen harde targets opleggen, is niet aan de orde.

6. Beslis in samenspraak

Een progressieve werkhervatting dient in samenspraak opgezet te worden. Luister naar elkaar en zoek een compromis die haalbaar is voor beide partijen.

7. Kies voor een externe coach

TWEG treedt in veel bedrijven op als facilitator en begeleidt zowel medewerker als bedrijf bij progressieve tewerkstelling.

8. Communicatie is key

Maak een communicatieplan op niveau van het team op, waarbij alle teamleden betrokken worden. Valt er een teamlid uit, dan is het helder wie wie zal verwittigen, welk teamlid bepaalde taken overneemt etc.

9. Zoek naar de beste oplossing

Houd er rekening mee dat de medewerker misschien niet in zijn oorspronkelijke functie kan herstarten. Alles hangt af van de oorzaak van de uitval.

10. Kies voor TWEG

Een externe coach van TWEG faciliteert het best de re integratie. Zij bereiden zowel de medewerker voor op zijn/haar terugkeer, maar ook de leidinggevenden. Bij TWEG zijn we professionele luisteraars en bruggenbouwers. Wij gaan oplossingsgericht aan de slag zodat beide partijen zich goed voelen.

Een goed re integratie beleid zal de komende jaren nog belangrijker worden aangezien de kosten van langdurige ziekten voor de maatschappij bijna onbetaalbaar zullen worden. Ook zal de overheid bedrijven uitdagen om een grotere verantwoordelijkheid hierin te nemen. Bereid je dus als onderneming nu al goed voor en laat je begeleiden door TWEG. Wij lichten je heel graag onze aanpak toe.