De meerwaarde van preventief coachen

De meerwaarde van preventief coachen

De meerwaarde van preventief coachen en het verhaal van de kokende kikker.


Metafoor van een voetbalwedstrijd op topniveau

Voorafgaand aan een top voetbal wedstrijd is het, naast het oefenen op kunde, teamopstelling, analyse van de tegenspeler, topmateriaal etc van het grootste belang om met ieder teamlid persoonlijk in gesprek te gaan. In dergelijke gesprekken wordt gepolst naar persoonlijke ambities, sterktes, mindere sterktes, schrik, uitdagingen, ... Door een open gesprek te voeren in een veilige situatie, ben je als sportcoach voor de start van de wedstrijd op de hoogte van de knopen & sterktes binnen het team. Op die manier kan je anticiperen op verrassingen.

Als bedrijfsleider sta je dagdagelijks voor dezelfde uitdaging. Een bedrijf leiden is topsport. Zonder aandacht voor de motivatie & remmende factoren die spelen bij jouw team (emotionele onderstroom) kan bijvoorbeeld een gans productie apparaat stilvallen door het uitvallen van cruciale medewerkers.

Preventief coachen is een investering die zich terugbetaalt op de werkvloer!

Meer en meer bedrijven kiezen ervoor om medewerkers of afdelingen binnen organisaties preventief te coachen. Concreet houdt dit in dat er geen specifieke coachvraag is en dat medewerkers met de coach bv. 2 keer per jaar contact hebben. Deze coachingsgesprekken zijn gericht op het bewust worden van (remmende) gedachten, het (al dan niet) handelen en hoe de coachee zich hierbij voelt.

Twee voorbeelden van contexten waarin preventief coachen zeer zinvol is:

  • Bij beginnende klachten als hoge werkdruk, nare privé-omstandigheden en stress kan preventief coachen bijvoorbeeld voorkomen dat iemand in ziekteverzuim raakt. Met alle gevolgen van dien voor de werkgever en werknemer.
  • Tijdens veranderingstracks zorgt preventief coachen voor het in kaart brengen van de stakeholders, hun onderliggende behoeften, en de bron van hun weerstanden. Daar zit goud in om te werken richting duurzame oplossingen, en ombuigen van weerstand tot oplossingen.

Preventief coachen zorgt er voor dat medewerkers scherp en kritisch blijven en mocht er een coachingsvraag ontstaan dan is de relatie met coach al aanwezig. Zodoende kan er adequaat gehandeld worden indien nodig.

Door preventieve coaching zorg je ervoor dat jouw medewerkers geen gekookte kikkers worden.

Boiled frog?

Gekookte kikkers (uitval) kosten organisaties handenvol geld.

  • Medewerkers ervaren grote werkdruk en vinden geen manier om hiermee om te gaan
  • Medewerkers verteren de veranderingen niet, voelen zich onbegrepen en blijven hangen in het oude scenario

Lees even mee en overtuig jezelf om actie te ondernemen. Tenzij je graag kikkersoep lust natuurlijk.

Het is geen leuk idee - en dit stukje is dan ook niet bedoeld als aanmoediging om het eens uit te proberen - maar het schijnt dat als een kikker in een pan kokend water terechtkomt, hij er onmiddellijk weer uitspringt. Hij heeft misschien wat pijn aan zijn poten, maar de schade blijft beperkt. Als een kikker zich echter in een pan water bevindt dat langzaam aan de kook raakt, maakt hij die levensreddende sprong niet. Aanvankelijk heeft hij dan kennelijk geen hinder van de warmte, en als het water hem te heet wordt rond de voeten, is hij niet meer in staat weg te komen. De kikker wordt zo het slachtoffer van de geleidelijkheid waarmee zijn situatie verslechtert.

Conclusie: Preventieve coaching draagt er toe bij dat medewerkers de levensreddende sprong maken.