Hebben jouw medewerkers nood aan een extern luisterend oor in verband met hun veerkracht op het werk? Hebben je leidinggevenden behoefte aan een klankbord en advies?

Haal een onafhankelijke veerkracht coach met kennis van de bedrijfswereld naar je werkvloer

Learning on the job

Biedt on-site support aan vanop de werkvloer zodat supervisors, HR & managers snel en concreet geholpen worden

Sinds de coronacrisis en het langdurig thuiswerken is de aandacht voor mentaal en fysiek welzijn in een stroomversnelling beland.

We merken dat net daarom er in heel wat bedrijven nood is aan sparringpartner voor medewerkers omtrent welzijn. Daarom kunnen onze coaches één of meerdere dagen per week in jouw bedrijf aanwezig zijn als welzijnscoach, om 1 op 1 gesprekken te hebben met jouw medewerkers.

Laagdrempelige aanpak

Deze in-house aanpak werkt drempelverlagend omdat de medewerkers in alle veiligheid, tijdens de werkuren op een vaste dag op het bedrijf bij een TWEG-coach terecht kunnen met vragen rond:

  • veerkracht
  • psychosociale problemen
  • stressklachten
  • loopbaan
  • familiale issues

Medewerkers zetten vaker de stap richting een klankbord wanneer deze persoon net deel uitmaakt van een externe organisatie.

Onze coaches werken steeds met respect voor beide partijen en zijn gebonden aan privacyregels.

Meer welzijn maakt jouw bedrijf succesvoller

Het volstaat als bedrijf niet om pleisters op de wonden te plakken en ad hoc aan welzijnsbeleid te doen. Wat wel loont is een lange termijnaanpak.

TWEG is jouw partner en zorgende coach voor meer welzijn op alle niveaus van je organisatie. We gaan hierbij zowel preventief als curatief te werk. We kunnen in samenspraak met HR en in lijn met het welzijnsbeleid ook trajecten aanbieden om medewerkers weerbaarder te maken bij stress en eventuele burn-out.

Wanneer we meerdere dagen per week in het bedrijf aanwezig zijn, kunnen we ook daadwerkelijk een verschil maken. Want meer welzijn op de werkvloer:

  • stimuleert medewerkers
  • vermijdt uitval
  • vermindert personeelsverloop
  • versterkt je retentie

Gediversifieerde aanpak

We richten ons in de bedrijven zowel op arbeiders, bedienden én leidinggevenden. Wel merken we dat naargelang de doelgroep andere thema's opduiken. We plannen onze aanwezigheid in functie van de doelgroep (overdag, avond tot laat op de avond indien nodig).

Thema’s als stress en veerkracht zijn een rode draad binnen alle doelgroepen. Stressoren komen vanuit de werk & privésfeer (familiale problemen, samenwerking tussen collega's en leidinggevenden, financiële problemen, ...). Het coach profiel matchen we aan de doelgroep waarvoor de externe coach wordt ingeschakeld.

Leidinggevenden kunnen bij een externe welzijnscoach (naast zelfzorg) ook terecht voor case management naar eigen medewerkers. De TWEG-coach kan bijvoorbeeld tips geven om signalen van stress en burn-out te detecteren en reikt handvaten aan om hiermee aan de slag te gaan. Verder begeleiden we leidinggevenden bij re-integratie van medewerkers. We leren hen aan wat ze wel en net niet moeten doen.

Waarom kiezen voor TWEG ?

Wij hebben jarenlange ervaring als coach en staan met onze voeten in de bedrijfsrealiteit. Bij ons kan je terecht voor een vlotte en persoonlijke service.