VK+ en P3 Vragenlijst Michael Portzky

VK+ en P3 Vragenlijst Michael Portzky

TWEG is gecertificeerd gebruiker van de Veerkracht (VK+) en P3 (Palliatief Pallet) vragenlijst van Michael Portzky.

Doel en doelgroep

De VK+ geeft een beeld van de mentale veerkracht van de respondent. De P3 brengt in kaart welke (mogelijk destructieve) activiteiten de respondent onderneemt om stress te verminderen. Beide instrumenten kunnen worden ingezet in de klinische en de HR-sector, bij adolescenten en volwassenen van 16 tot 65 jaar.

Veerkracht is de mate waarin iemand om kan gaan met problemen en tegenslagen in het leven. Veerkrachtigheid biedt bescherming tegen tal van psychische problemen, zoals burnout, depressie en zelfdestructief gedrag. Daarnaast is een lage veerkracht een betrouwbare voorspeller van suïcidaliteit.


De P3 is een zelfrapportagevragenlijst die in kaart brengt welke activiteiten iemand onderneemt om te ontspannen bij stress (palliatieve activiteiten). Er wordt onderscheid gemaakt in heilzame en destructieve activiteiten.

Deze vragenlijsten worden ingezet in verschillende trajecten