Bewustwording is de sleutel tot verandering

bewustwording

Bij TWEG coachen we al jaren medewerkers en leidinggevenden om succesvoller te worden. Wat het meest opvalt bij deze coaching trajecten, is dat deze mensen vastzitten in bepaalde patronen, vastgeroeste ideeën erop nahouden waardoor echte verandering uitblijft. De sleutel bij deze coaching, ligt dus bij het doorbreken van onbewuste gewoontes. Of zoals leiderschapscoach Marshall Goldsmith het in een notendop samenvat “What Got You Here Won’t Get You There”. Voor leidinggevenden die veel mensen onder zich hebben is elke evolutie die zij doormaken van groot belang. Want elke kanteling in hun eigen gedrag draagt bij tot het succes van hun organisatie. En zo ook tot het eigen succes.

“Het is aan de anderen om iets te doen”

We zien vaak dat mensen die bij ons in coaching komen, hopen op een mirakel en ervan uit gaan dat die ene nieuwe collega dit anders moet zeggen, of die ene opleiding een doorbraak gaat opleveren waardoor alles beter wordt. Maar niks is minder waar. Je creëert nooit een échte verandering als er binnenin jezelf ook niks verandert. Dat gaat heel ruim: van het zoveelste nieuwe dieet dat je uitprobeert tot een behalen van resultaten met je team. Als je niet eerst je mindset bijstelt en diep in jezelf gaat graven, verandert er in de fond niks.

Je kan anderen met andere woorden niet veranderen, maar wel jezelf.

Bewustwording : de eerste stap naar verandering

Het begint met je bewust te worden over jezelf en de impact van jouw eigen gedrag op jouw omgeving. We noemen dat in coaching ook het ontdekken van jouw “blinde vlekken”. Eens je je daarvan bewust wordt, kan je starten met gedragsverandering. Aangepast gedrag leidt op zijn beurt tot een ander effect wat resulteert in nieuwe ervaringen en emoties. In plaats van rondjes te blijven draaien, kom je dus in een andere spiraal. Er is maar één uitzondering op deze regel en dat is in de sport. Daar leer je slechts een bepaalde vaardigheid - bijvoorbeeld goed voetballen - door voortdurend handelingen en scenario’s te herhalen. Trainen van hetzelfde patroon is daar net wel nuttig.

Doorprik als (senior) leider the “Optimism Bubble”

Vaak laten leidinggevenden volgende verzuchtingen vallen:

  • “Niemand zegt mij dat”.

  • “Ik zeg dat mijn deur altijd staat open staat, maar niemand komt”.
  • “Ze moeten me zeggen als ik zaken anders moet aanpakken”.

Vaak staan deuren inderdaad open, maar is de drempelvrees te groot en zeggen medewerkers niets. Op die manier krijg je als leidinggevende ook geen spiegel over je eigen functioneren.

Dat heeft te maken met de optimism bubble, een optimistische luchtbel als het ware. Het concept komt van leiderschapsguru Meigan Reitz. Hoe hoger jouw positie in het bedrijf hoe meer de optimism bubbel speelt.

Je denkt dat je toegankelijk bent, maar je bent het eigenlijk niet. Je veronderstelt dat je een briljante luisteraar bent, maar dat ben je meestal niet. Wanneer je beseft dat je als leidinggevende in een soort van onbereikbare bubbel zit en dat mensen soms schrik hebben om iets te zeggen, wanneer je doorhebt dat jouw medewerkers jou anders zien dan dat jij jezelf ziet, dan kan je een kentering veroorzaken.

Bij TWEG zetten we heel hard in op die bewustwording van jouw eigen blinde vlekken en doorprikken we die bubbel, dit zowel tijdens onze verdiepingstrajecten als in onze TWEG Leadership Community. Bewustwording is namelijk de eerste stap naar verandering. Vervolgens dagen we jou ook uit met ander gedrag aan de slag te gaan.