TWEG is veerkracht partner bij Agristo

TWEG is wellbeing-partner bij Agristo

TWEG helpt Agristo in het preventieve luik rond stress gerelateerde klachten. Well-being Manager Areta Lombary: “Ons bedrijf is in volle groei en we willen dat medewerkers zich goed in hun vel voelen en mee groeien binnen het groeiverhaal. Onze missie is dat we het samen doen en dat onze mensen zich moeten jeunen in hun job.’”

Veerkracht aanmoedigen

Agristo maakt stress en het aangeven van grenzen bespreekbaar. Voor de coronacrisis organiseerde TWEG daarom diverse groepssessies rond veerkracht. Daarna kon iedereen op eigen initiatief zich inschrijven voor een individueel traject, bestaande uit een 8-tal sessies. Intussen hebben al een 40-tal medewerkers een persoonlijk traject gevolgd in de voorbije twee jaar.

Daarnaast organiseert TWEG workshops voor leidinggevenden over hoe stress herkennen en bespreekbaar maken.

Kind aan huis

Areta Lombary: “TWEG is bij ons eigenlijk kind aan huis, ze zitten rond stress en veerkracht in alle lagen van onze organisatie verweven.” TWEG staat bij Agristo zowel bedienden als arbeiders bij. Beide doelgroepen vragen een specifieke aanpak omdat hun werksituatie er volledig anders uitziet en TWEG kan daar ideaal op inspelen dankzij een breed aanbod aan trainers met specifieke skills. “Als well-being manager ben ik als het ware match maker. Ik kies een specifieke trainer die nauw aansluit bij de persoonlijkheid van de werknemer”, vertelt Areta.

TWEG voorziet bij iedere training of begeleiding een terugkoppeling in het midden en op het einde van het traject zodat de leidinggevende ook volledig mee geïnformeerd is, met bescherming van de privacy van de werknemer.

Let’s go Yellow

Wellbeing gaat bij Agristo wel nog veel verder dan veerkracht. Ze willen dat de medewerkers ownership opnemen. Zo kunnen ze zelf beslissen of ze bepaalde workshops volgen. Maar er loopt nu ook een proefproject aan de productielijnen waarbij de medewerkers verschillende jobs mogen uitoefenen en zelf onderling beslissen wie voor welk deel verantwoordelijk is.

Agristo zet ook enorm in op verbinding. Er worden toffe activiteiten georganiseerd: fietstochten, een quiz, … om samenhorigheid te creëren. Tot slot stimuleert Agristo hun medewerkers om opleidingen te volgen, zich bij te scholen zodat mensen kunnen doorgroeien en er meer garantie is op een lange termijnrelatie.