Bye bye pleaser: leer foert zeggen

Bye bye pleaser: leer foert zeggen

Ken je de parabel van de molenaar, de jongen en de ezel?

Een molenaar en zijn zoon gingen met hun ezel naar de markt. Terwijl ze elk aan een kant van de ezel liepen, passeerden ze een boer, die zei: “Jullie zijn gek! Welk nut heeft een ezel behalve dan dat je erop kunt rijden?”. Vervolgens ondernamen ze verschillende pogingen (de zoon op de ezel, de oude man op de ezel, tezamen op de ezel) en telkens opnieuw gaf hun omgeving negatieve commentaar. Tot ze in een verwoede poging om toch goed te doen, de ezel zelf droegen. Op het eind van de parabel sterft de ezel een vreselijke verdrinkingsdood.

De moraal van dit verhaal: je kunt in een aantal gevallen maar beter naar jezelf luisteren dan op het oordeel van anderen af te gaan! Toegegeven, het is wat overdreven, maar waarschijnlijk ook (een klein beetje) herkenbaar. In ons werk en leven houden we ons zo vaak in, alleen maar omdat we bang zijn van wat anderen van ons vinden en denken. De één heeft er sporadisch last van, de ander laat het zijn leven bepalen – maar ervaring hebben we er allemaal mee.

Het is een thema dat de laatste weken mijn pad kruiste tijdens de begeleiding van leidinggevenden, maar evenzeer in de sportclub, onder vriendinnen, altijd opnieuw die bezorgdheid over “Wat gaan anderen denken over mij?”, “Hoe gaan ze reageren op mijn e-mail?”, “Wat gaan ze zeggen als ik dat zo aanpak?”, “Ik ga mijn vraag aan het einde van de vergadering toch maar niet stellen, misschien is die vraag al beantwoord of is het gewoon een heel domme vraag.”

Leren foert zeggen helpt om jezelf los te maken van al deze meningen en onafhankelijker te zijn van omgevingsfactoren, en dit ten voordele van ons eigen welbevinden.

FOERT - de vijf gouden tips:

Tip 1. Er bestaat geen falen enkel Feedback

Als je iets wil uitproberen hou dan steeds in je achterhoofd dat elk resultaat een prestatie is, al kan het zijn dat je een ander resultaat wilde dan je kreeg. Je hebt dus het recht om fouten te maken en er zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. Als je op die manier naar resultaten kijkt, kun je leren van elke ervaring, in plaats van je door jouw omgeving te laten veroordelen. Met andere woorden: leg je de focus op ‘falen’, dan blijf je je concentreren op wat er mis is gegaan. Richt je jezelf op de resultaten die je hebt behaald, dan focus je op andere mogelijkheden en kun je bedenken hoe je het ook anders kunt aanpakken.

Tip 2. Maak werk van Ondersteunende Opvattingen.

Het is vaak lastig om toch die ene vraag niet te durven stellen, of neen te zeggen tegen iemand omdat bepaalde belemmerende opvattingen het jou moeilijk maken. Voorbeelden van deze belemmerende opvattingen zijn:

  • Enkel en alleen als ik inga op dringende vragen behoud ik mijn klanten
  • Enkel en alleen als ik dit zelf oplos ben ik een goede manager
  • Enkel en alleen als ik meteen inga op vragen van mijn baas ben ik een goede medewerker

Belangrijk is om (eventueel met de hulp van een coach) je bewust te worden van jouw belemmerende opvattingen en om deze te transformeren tot ondersteunende opvattingen, bijvoorbeeld:

  • Als ik voor mezelf zorg kan ik ook voor anderen zorgen
  • Door mijn feedback te geven krijgt de andere de kans om te groeien
  • Het is niet nodig dat anderen me aardig vinden om met elkaar te kunnen omgaan

Emoties zitten vaak in de weg

Tip 3. Leer je Emoties te beheersen

Wanneer je iets al dan niet doet en jouw omgeving reageert daar op een manier op die jij niet verwacht, kan dat bij jou emoties oproepen. Het leren beheersen van je emoties is daarom belangrijk. De eenvoudige oefeningen van Eckhart Tolle gaan een beetje als volgt:

  • Wees bewust van je innerlijke emotie – bijv. schrik, onzeker.
  • Observeer het in je geest.
  • Merk op dat als je het kan observeren, het geen deel van jou kan zijn.
  • Kijk hoe de emotie verdwijnt.

Tip 4. Respecteer jouw innerlijke weten

Belangrijk is om goed te voelen wat klopt voor jou in dit moment en daar naar te handelen. Velen van ons zijn meesters geworden in het negeren van hun 'buikgevoel'. We laten ons nog vaak overrulen door onze eigen (op andere afgestemde?) “ratio”. Bekijk jezelf even vanop afstand en vraag je dan af “wat heeft X nu eigenlijk echt nodig”, een eenvoudige techniek die je hierbij kan ondersteunen.

Tip 5. Maak jouw Top 5 van mensen wiens mening wél telt

De people-pleaser in jezelf is het deel dat jou schrik aanpraat over wat anderen van je denken. Want misschien vindt mevrouw A jou wel helemaal niet aardig! Of denkt meneer B iets slechts over jou! Bepaal daarom zelf wiens meningen er toe doen. Laat alleen de meningen van mensen uit jouw top 5 invloed hebben op je keuzes. Alle andere meningen doen er simpelweg niet toe en betekenen dus ook niets zolang jij ze die lading niet geeft.