De arbeidsdeal: wat is de impact op jouw HR beleid?

arbeidsdeal

Met de arbeidsdeal wil de overheid de arbeidswetgeving moderniseren en streven naar een betere work-life balans. Bovendien moet de deal ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% opleveren. Een aantal maatregelen zijn sinds 20 november al van kracht, maar er zullen nog een resem andere maatregelen volgen.
Wij lichten even de highlights toe en reiken jullie de nodige tools aan.

Recht op deconnectie

Zowel bij werkgevers als bij werknemers is er een groeiend besef dat een goede werk-privébalans ontzettend belangrijk is om werk ook werkbaar te houden. Daarom bevat de arbeidsdeal verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk en privéleven beter kunnen combineren. Een ervan is het recht op deconnectie: het recht om offline/niet bereikbaar te zijn.

Telt jouw bedrijf minstens 20 werknemers, dan dien je tegen uiterlijk 31 maart 2023 concrete afspraken hierover vast te leg via een cao of arbeidsreglement. Concreet gaat het over :

  • de praktische modaliteiten
  • richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rusttijden en verlof
  • vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden.

Opleidingsplicht

Ondernemingen met minstens 20 medewerkers worden eveneens verplicht jaarlijks een opleidingsplan op te stellen.

  • Zo’n plan bevat minstens de aangeboden opleidingen en de doelgroep van medewerkers voor wie ze bestemd zijn. Dit plan moet jaarlijks vóór 15 maart zijn opgesteld.
  • Bedrijven moeten ook een individueel opleidingsrecht van meerdere dagen per jaar garanderen voor elke medewerkers. In 2023 heeft elke medewerker al recht op minstens vier opleidingsdagen, vanaf 2024 zijn dat er vijf.