Extern vertrouwenspersoon? Hoezo?

Extern vertrouwenspersoon? Hoezo?

Waarom je team/organisatie soms beter beroep doet op een extern vertrouwenspersoon.

Een poosje terug volgde ik met veel interesse de opleiding tot erkenning van "vertrouwenspersoon". Het waren 6 heel boeiende dagen, de groepssfeer zat goed en de begeleiding was professioneel.

Wat me opviel is dat ik de enige uit de groep was die werkte als freelancer. Ik bleek in deze groep de enige met ambitie om als "extern vertrouwenspersoon" meerwaarde te bieden (dus aanvullend op de rol als vertrouwenspersoon ingevuld door een intern personeelslid).

Opportuniteit? Absoluut!

De rode draad tussen de rol van "extern vertrouwenspersoon" & coaching & HR advies ligt hem in mensen beter te doen samenwerken, vanuit zelfkennis, vanuit een open feedback-cultuur en vanuit zelfredzaamheid. Expertise op vlak van voorkeurstijlen, stress/burn-out begeleiding, team coaching heeft hierbij een bijzonder grote meerwaarde t.o.v. interne medewerkers die de rol opnemen on top van hun dagdagelijkse bezigheden (niet altijd evident om te combineren en vaak met minder aansluitende expertise). In kleine teams/organisaties komt het aspect "vertrouwelijkheid" om de hoek kijken (het is zichtbaar als het intern personeelslid de pet vertrouwenspersoon opzet omdat die niet op zijn/haar bureau zit). Om nog maar te zwijgen over de perceptie van "neutraliteit".

Als extern vertrouwenspersoon proberen we de knoop te ontwarren via een informele procedure, die minder zwaar weegt, minder energie kost dan een formele procedure. Door de specifieke expertise van een extern vertrouwenspersoon geraak je er misschien via informele weg al uit?

Enfin, zeer boeiende materie, heel veel mogelijkheden en bovenal veel goesting om organisaties, teams & mensen hierin verder te begeleiden !

Ann Lacres, TWEG