Meer waardering op het werk

waardering

Meer waardering op het werk: hoe pak je het aan?

Voel je niet genoeg waardering op het werk en weet je niet goed hoe je dit kan veranderen? Weet dan vooral dat je niet alleen bent. Het kan overweldigend zijn en onoverkomelijk lijken, maar jij kan ervoor zorgen dat je meer waardering krijgt op je werk. Wellicht vraag je je af hoe je hier in godsnaam aan moet beginnen. Wel, hier vind je verschillende tips die je kunnen helpen om dit probleem aan te pakken. Weet wel: uiteraard kan je de hele wereld niet ineens veranderen. Deze verandering begint binnenin. Jij hebt namelijk de kracht om ervoor te kiezen hoe je die verandering wilt teweegbrengen. De manier waarop jij je mindset en je manier van aanpakken verandert, zal ongetwijfeld een invloed hebben op de huidige bedrijfscultuur. Andere mensen op het werk zullen dit namelijk opmerken en zullen daardoor misschien zelfs meer geneigd zijn om je voorbeeld te volgen.

De cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed
De cirkel van invloed kan hierop perfect worden toegepast. Het heeft weinig zin om je aandacht te richten op hetgene dat je zelf niet kan beïnvloeden, aangezien je hierdoor enkel energie en tijd zal verspillen. Wat echter wel de moeite waard is, is je invloed vergroten. Hier komt de cirkel van invloed in het plaatje. De cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid komen voort uit de theorie van Stephen Covey. Volgens hem zijn er zeven eigenschappen die bij effectief leiderschap horen. In deze theorie wordt er gezegd dat mensen hun verantwoordelijkheden beter kunnen opnemen binnen een bepaald domein als ze hebben bepaald in welk domein deze verantwoordelijkheden zich bevinden.

De cirkel van betrokkenheid
Ook de cirkel van betrokkenheid kan hierop worden toegepast. Je stelt jezelf hierbij de vraag waarmee je je dagelijks bezig houdt en of je je leven besteedt aan de juiste dingen. We staan namelijk vaak niet voldoende stil bij de dingen die we doen. De cirkel van betrokkenheid vormt de basis van je bestaan en wordt ook wel eens de buitenste cirkel genoemd. Het komt erop neer dat je jezelf bezig houdt met verschillende zaken waarbij je je betrokken voelt en waarbij je betrokken bent. Dit zijn onder andere je familie en vrienden maar ook de projecten op je werk, bijvoorbeeld. Alle zaken waarbij jij je betrokken voelt, zitten in deze cirkel van betrokkenheid. Uiteraard behoort je werk hier dus ook toe, want ook op je werk voel je je betrokken bij bepaalde zaken.

Deze cirkels gebruiken om je beter te voelen, ook op je werk

Blijf positief en vergroot je invloed
De cirkel van betrokkenheid bestaat dus zowel uit invloed als betrokkenheid, terwijl de cirkel van invloed zich binnen jouw cirkel van betrokkenheid zou moeten bevinden. Je hebt directe invloed op alle onderwerpen die zich in jouw cirkel van invloed bevinden, terwijl je slechts deels directe invloed hebt op wat er in je cirkel van betrokkenheid zit. Als je je tijd grotendeels besteedt aan je cirkel van invloed, handel je proactief. Je focust je gedrag als het ware op zaken waarop je wel invloed kunt uitoefenen. Deze cirkel van invloed kun je vergroten door initiatief te nemen. Als je je energie voornamelijk richt op zaken waaraan je iets kan doen en veranderen, vergroot je je cirkel van invloed. Deze energie is positieve energie.

Vermijd negativiteit en ga reactief gedrag tegen
Je hebt minder grip op je leven als je je focus legt in de cirkel van betrokkenheid. Je hebt het gevoel dat alles tegen jou werkt en niets meezit. Deze houding wordt reactief gedrag genoemd en werkt negatieve energie in de hand. Wanneer je je richt op omstandigheden waaraan je niets kan veranderen, handel je contraproductief. Je geeft andere mensen de schuld, je hebt het gevoel dat je niet genoeg bent, je stelt jezelf afhankelijk af van anderen en je maakt je zorgen. Onthoud echter dat je altijd zelf invloed hebt op wat er omgaat in je leven. Soms iets meer en soms wat minder maar probeer desondanks altijd je invloed te gebruiken. Je kunt negatieve energie dus vermijden door tegen te gaan dat de cirkel van betrokkenheid je overmeestert. Richt daarom je focus op de cirkel van invloed en zorg ervoor dat je mindset zo positief mogelijk is en blijft.

Wat als je cirkel van invloed te groot is?

Je kunt enorm invloedrijk zijn door je afkomst of je rijkdom maar dit hoef je helemaal niet te doen. Covey zegt zelfs dat dit problematisch kan zijn, aangezien je de zaken
naar je hand wilt zetten. Je cirkel van invloed is groter geworden dan je cirkel van betrokkenheid. Hierdoor wil je je invloed uitoefenen op alle gebieden die zich binnen de cirkel van betrokkenheid bevinden. Je leeft hierdoor op een erg reactieve manier, waardoor je egocentrisch handelt en ook zo overkomt. Je haalt als het ware voldoening uit het uitoefenen van je invloed en de macht die daarbij hoort. Wees dus zeker proactief maar zorg er zeker voor dat je de juiste prioriteiten stelt en weet waar de grenzen liggen.

Andere manieren om het aan te pakken

Naast deze cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid, kun je het uiteraard ook op andere manieren aanpakken. Je kunt deze cirkel van invloed ook best even in je
achterhoofd houden, aangezien dit vaak de basis is van hoe je het probleem kan aanpakken.

Bekijk het vanuit een ander perspectief
Een erg belangrijk punt dat we niet mogen vergeten is dat onze ervaring gevormd wordt door de manier waarop we de realiteit waarnemen. Om van deze steeds weerkerende gedachten af te geraken, moet je bepaalde stappen nemen. Het is belangrijk om zelf je mindset te kunnen shiften, waardoor je je al een stuk beter zal voelen en de dingen minder persoonlijk zal nemen.

Feedback
Natuurlijk zijn er nog andere manieren waarop je ervoor kan zorgen dat je meer waardering krijgt op je werk. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat je regelmatig gebalanceerde feedback krijgt. Dit kan je zelf aankaarten bij je leidinggevende of bij je collega’s. Positieve feedback zorgt namelijk voor meer zelfvertrouwen maar je zal je er ook meer gewaardeerd door voelen.

Veerkracht
Naast feedback krijgen en een positieve houding aan te nemen, kan een veerkrachtig team ook helpen om je meer gewaardeerd te voelen. Het is belangrijk om er als bedrijf zoveel mogelijk voor te zorgen dat psychische problemen voorkomen worden. Hierbij moeten er uiteraard ook acties genomen worden die werknemers zich goed in hun vel doen voelen. Een proactieve aanpak op je werk zorgt er dus voor dat je veerkracht en de veerkracht van je collega’s verhoogt. Daarnaast is het een hele goede troef voor het mentaal welbevinden.

Jij hebt de touwtjes in handen

Met de bovenstaande tips en informatie, kun je nu zelf aan de slag om ervoor te zorgen dat je meer waardering krijgt op het werk. Onthoud vooral dat jij de touwtjes zelf in
handen hebt, ook al lijkt dat misschien niet zo. Jij kan ervoor kiezen om bepaalde zaken aan te kaarten en er zo voor te zorgen dat bepaalde zaken veranderen en verbeteren op het werk. Waardering voor zowel de werknemers als werkgevers is namelijk erg belangrijk. Daarbovenop kan dit uiteraard alleen werken als beide partijen hun best hiervoor doen om samen te werken.