Wat is Veerkracht?

Wat is Veerkracht?

Veerkracht is, in begrijpelijke woorden, de vaardigheid om in belastende situaties de juiste paraplu op zak te hebben. Een heel leven lang.

Anders gezegd: Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag. Je 'veert' als het ware terug. Je bent buigzaam en breekt niet in extreme omstandigheden en situaties.

Veerkracht is maakbaar:

  • 10% door omstandigheden
  • 50% genetisch (nature)
  • 40% bewust gedrag

Het TWEG Model

Via het TWEG Model wordt jouw veerkracht aangewakkerd en versterkt. Dit model omvat 5 grote bouwblokken. Binnen elk bouwblok gaan we aan de slag met ervaringsgerichte oefening.