Maak komaf met stigma op de werkvloer

Maak komaf met stigma

Wie lijdt aan een psychische aandoening, krijgt heel vaak te maken met vooroordelen, ook wel stigma genaamd. Stigma is echter een onderschat probleem. Uit onderzoek blijkt dat stigma op mentale problemen grote impact heeft op de arbeidsmarkt en natuurlijk op de werknemer zelf.

Stigma leidt tot schaamte

Wie op de werkvloer kampt met mentale problemen zoals een burn-out, is daar in de eerste plaats beschaamd over. Bovendien krijgt de persoon in kwestie ook te maken met tal van vooroordelen. Men wordt gezien als aansteller, zwakkeling of wordt zelfs als een gevaar.

De cijfers liegen er niet om:

  • 6 op 10 Belgen onderschat de omvang en ernst van psychische aandoeningen
  • de helft van de mensen met een burn-out voelt zich gediscrimineerd

Bij TWEG begeleiden we heel wat mensen met een burn-out terug naar de werkvloer. Ook wij merken dat in heel wat bedrijven stigma aanwezig is. Zo zien we dat dit in West-Vlaanderen meer dan in andere provincies het geval is. En dat stigma groter wordt naargelang je een hogere functie hebt binnen het bedrijf.

Hoe stigma van de werkvloer bannen?

Vooral in de Verenigde Staten en Engeland is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de inhoud en de resultaten van anti-stigmaprogramma’s en -interventies. Ook in Vlaanderen wordt binnen de Commissie Diversiteit hard geijverd om het stigma rond psychische problemen weg te werken, dit met een sterke focus op een preventieve aanpak op de werkvloer.

De aanpak is tweeledig. Enerzijds dient er collectief gewerkt te worden door middel van voorlichting rond mentale problemen, maar ook door een nultolerantiebeleid te hanteren bij kwetsend of discriminerend gedrag. Anderzijds moet er ook aandacht gaan naar de persoon in kwestie waardoor zijn of haar gevoelens van schaamte verdwijnen en het zelfbeeld terug wordt opgekrikt.

Praktische handvaten om toe te passen in jouw bedrijf

TWEG is welzijnspartner in veel bedrijven en begeleidt medewerkers die kampen met mentale problemen bij het re-integratieproces. Uit onze ervaring geven we je graag enkele praktische tips die stigma uit de wereld helpen.

1. Praat erover

Het is van groot belang dat psychische problemen bespreekbaar worden gemaakt en dat het onderwerp wordt aangesneden binnen het bedrijf. Zoals bijvoorbeeld in de personeelskrant, tijdens een podcast of tijdens een preventieweek.

Verwerk daarom zeker volgende kernboodschappen in de anti-stigmacampagnes:

  • Mentale problemen kunnen iedereen overkomen en niemand heeft er schuld aan .
  • De duur en intensiteit van de mentale problemen verschilt per persoon.
  • Iedereen heeft recht op een plek binnen de firma.

2. Werk met ambassadeurs

Maak medewerkers die ooit met psychische problemen kampten, ambassadeur. Door iemand als ervaringsdeskundige te laten spreken, maak je het thema laagdrempelig.

Luister bijvoorbeeld naar het verhaal van Tom. Tom was topmanager in een groot bedrijf, tot hij plots mentale problemen kreeg. In de keynote getuigenis burn-out getuigt hij over zijn successen als ervaren manager én over zijn moeilijke momenten en burn-out. Hij vertelt dat hij één ding heeft geleerd, namelijk dat onfeilbaarheid een illusie is.

3. Geef stigma geen kans

Het is belangrijk dat er binnen de hele organisatie geen stigma te bespeuren is, dat er een nultolerantie wordt gehanteerd.

Enkele tips:

  • Het voorbeeld moet top down gegeven worden.
  • Besteed in het onboarding proces aandacht aan het onderwerp.
  • Focus niet enkel op hard skills, maar ook op soft of human skills

Door onze ervaring met thema kan TWEG op diverse manieren een meerwaarde betekenen op de werkvloer.

Met onze workshops rond veerkracht en weerbaarheid, maken we het onderwerp bespreekbaar en kan er ook preventief gehandeld worden.


Je kan TWEG ook inschakelen als externe welzijnscoach in jouw onderneming. Hierbij zijn wij een interne sparringpartner. Jouw medewerkers kunnen dan één of meerdere dagen per week bij één van onze coaches terecht met allerhande vragen over welzijn.